EGITATEAK ETA DATUAK

Gure datuak xumeak dira seguruenik, baina benetakoak dira erabat eta ez publizitateko erakargarri hutsak.
Ez da nahikoa tokikoak garela esatea, tokian-tokian inbertitu beharra dagoelako.
Gastronomía Baskak tokiko produktuak ez ditu hitzen bidez sustatzen, fakturen zein albaranen bidez baizik.